TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

1. Quá trình hình thành và phát triển

Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng được thành lập theo Quyết định số 165/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 24/01/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó đến nay đã trải qua các giai đoạn phát triển:

- Giai đoạn 2000 - 2006: Ngày 16/7/2000 được tái thành lập theo Quyết định số 644/2000/QĐ-BLĐTBXH  với tên gọi “Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ”, là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

- Giai đoạn 2006 - 2014: Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

- Giai đoạn 2015 đến nay: Được đổi tên thành “Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng” là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

2. Chức năng

Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng là đơn vị hành chính thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn cho các đối tượng có nhu cầu và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

3. Nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá và cấp chứng chỉ với các lĩnh vực như sau:

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề: Bồi dưỡng, đánh giá, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm bậc 1, 2 chuẩn quốc tế (1106); Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học; NVSP cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng dạy học tích hợp cho giáo viên dạy nghề; Bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho giáo viên và người dạy nghề cho lao động nông thôn; Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; Bồi dưỡng Kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp; Đổi mới phương pháp dạy học kỹ thuật nghề nghiệp theo tiếp cận năng lực thực hiện.

Bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia: Bậc trình độ đánh giá 1, 2, 3 với các nghề: Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại trên máy CNC, Hàn, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Chế tạo thiết bị cơ khí, Quản trị máy tính, Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm).

Bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin: theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ tin học quốc tế ICDL: Chứng chỉ ICDL Profile Certificate của tổ chức ECDL/ICDL Foundation (gồm 05 mô-đun Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, Presentation) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ đào tạo thường xuyên (ngắn hạn): Tổ chức thực hiện cho tất cả các ngành, nghề đang tổ chức đào tạo tại trường.