THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020
17/03/2020 09:46
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ đại học và cao đẳng, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp và thực hành.

     Hiện nay, trường đã và đang tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và cấp chứng chỉ với các lớp như: bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin… đạt chuẩn cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở các cấp độ đào tạo. Cụ thể như sau:

I. Các chương trình đào tạo bồi dưỡng

1. Về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

- Đối tượng bồi dưỡng: Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ có nhu cầu trở thành giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các giáo viên có nhu cầu nâng cao nghiệp vụ.

- Chương trình và thời lượng:

TT

Chương trình bồi dưỡng

Thời lượng

Ghi chú

1

Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học  theo Thông tư 12 /2013/TT-BGDĐT

300h

 

2

Bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo dạy trình độ cao đẳng theo Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH

400h

 

3

Bồi dưỡng NVSP cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp theo Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH

320h

 

4

Bồi dưỡng NVSP cho giáo viên dạy sơ cấp theo Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH

160h

 

5

Bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho giáo viên và người dạy nghề cho lao động nông thôn Theo Quyết định số 1956/QĐ-TT

40h

 

6

Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng dạy học tích hợp cho giáo viên dạy nghề theo quyết định số 586/QĐ- TCDN

40h

 

7

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp

150h

 

8

Bồi dưỡng Kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp Theo Quyết định số 336/QĐ-ĐHSPKTV

80h

 

9

Đổi mới phương pháp dạy học kỹ thuật nghề nghiệp theo tiếp cận năng lực thực hiện 

40h

 

10

Bồi dưỡng, đánh giá, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm bậc 1, 2 chuẩn quốc tế (1106)

100h

 

         - Sau khi hoàn thành chương trình, người học đạt kết quả được cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành.

2. Về bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

- Đối tượng bồi dưỡng, đánh giá: Người lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, có nhu cầu bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

- Các nghề bồi dưỡng và đánh giá:

TT

Tên nghề

Bậc đánh giá

Ghi chú

1

Công nghệ ô tô

1, 2, 3

 

2

Cắt gọt kim loại trên máy CNC

1, 2, 3

 

3

Hàn

1, 2, 3

 

4

Điện công nghiệp

1, 2, 3

 

5

Điện tử công nghiệp

1, 2, 3

 

6

Chế tạo thiết bị cơ khí

1, 2, 3

 

7

Quản trị máy tính

1, 2, 3

 

8

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

1, 2, 3

 

 

Người học đăng ký tham gia bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia ở các cấp trình độ (bậc), được cấp chứng chỉ khi đạt kết quả theo quy định hiện hành.

3. Về bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

- Đối tượng: Cá nhân có nhu cầu nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

- Nội dung bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ: Ứng dụng CNTT Cơ bản và nâng cao.

4. Về bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ tin học quốc tế ICDL

- Đối tượng: Cá nhân có nhu cầu sở hữu Chứng chỉ ICDL Profile Certificate của tổ chức ECDL/ICDL Foundation (gồm 05 mô-đun Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, Presentation) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Nội dung bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ: Foundation (gồm 05 mô-đun Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, Presentation)

II. Địa điểm tổ chức các loại hình đào tạo

 Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh hoặc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tại các doanh nghiệp theo nhu cầu của từng đơn vị.

III. Thông tin liên hệ

Cô: Nguyễn Thị Hồng Thơm, Trưởng Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Địa chỉ: số  117, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 0912.097.446;  địa chỉ Email: hongthomktv3@gmail.com

Rất mong được sự hợp tác của Quý cơ quan và các cá nhân.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

 

 

 

 

 

TS. Phạm Hữu Truyền