Tên cơ quan: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Địa chỉ: Tòa nhà 11 tầng – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh – Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.564.709/0912 097 446

Email: trungtamdtbdktv@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ttbdktv/