PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CỦA DỰ ÁN CATALYST TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
04/06/2021 01:20
PHÁT TRIỂN  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CỦA DỰ ÁN CATALYST TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Dự án CATALYST (Communicative Approaches in University Vocational Teaching Methodology focusing on Improving Educational Yield and Sustainability (Dạy học ở trường đại học theo định hướng giao tiếp nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của giáo dục là dự án được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu thông qua Chương trình Nâng cao Năng lực trong Giáo dục Đại học(CBHE) trong chuỗi dự án Hành động số 2. CBHE là chương trình của Liên minh Châu Âu nhằm mục đích cải thiện, phát triển và hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học và hỗ trợ sự hợp tác của các quốc gia đối tác trên các khu vực khác nhau trên thế giới, và Châu Á cũng nằm trong số đó, chủ yếu thông qua các dự án hợp tác đại học.

Là dự án được xây dựng với sứ mạng phát triển và triển khai Bộ Chương trình Cốt lõi toàn diện mang tính sư phạm, trong đó áp dụng thiết kế gồm 12 mô-đun theo Hệ thống chuyển đổi và tích lũy tín chỉ châu Âu (ECTS) có điều chỉnh, dành cho giáo dục hướng nghiệp ở bậc đại học của Việt Nam và Lào. Cùng với sự tham gia của 13 trường đại học bao gồm 06 trường của Việt Nam, 02 trường của Lào, 05 trường từ liên minh Châu Âu (EU)

 

Mô đun 1: Sử dụng phương pháp dạy học gaio tiêp so sánh với phướng pháp dạy học truyền thống trong lớp học và sử dụng kỹ năng giao tiếp để thuyết trình, giảng bài và diễn thuyết.

Mô đun 2: Phương pháp dạy và học nghề dựa trên học trực tuyến kết hợp CNTT.

Mô đun 3: Phương pháp đổi mới trong dạy và học nghề (bao gồm cả việc sử dụng internet/thư viện/trung tâm truyền thông để phát triển và triển khai bài học).

Mô đun 4: Xây dựng bài thi và kiểm tra đánh giá

Mô đun 5: Công nhận và xác thực các kỹ năng ngoại ngữ phù hợp với Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). Ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Đức.

Mô đun 6: Học ngoại ngữ cho mục đích đào tạo nghề trong quá trình thực tập và được tuyển dụng (sơ yếu lý lịch, thư ứng tuyển, phỏng vấn xin việc làm ở các tổ chức trong nước và quốc tế trong khối ASEAN).

Mô đun 7: Đa dạng hóa trong đào tạo nghề cho các cá nhân có nhu cầu đặc biệt và tập trung vào nhận thức liên văn hóa. Ở đây, các chiến lược giảng dạy sẽ được thiết kế để giúp người học hòa nhập, kết hợp sự khác biệt và sự cần thiết đáp ứng các nhu cầu giáo dục đặc biệt và khuyết tật ở cấp độ đào tạo nghề.

Mô đun 8: Đào tạo các giáo viên nòng cốt làm nhân tố nhân rộng kiến thức một cách hiệu quả trong chính đơn vị đào tạo của họ và các đơn vị trong nước.

Mô đun 9: Đảm bảo chất lượng và lập kế hoạch trong đào tạo nghề (bao gồm quan sát, các kỹ thuật tự đánh giá, sử dụng hệ thống tín chỉ và khung điều chỉnh của Châu Âu trong quá trình xây dựng các học phần môn học).

Mô đun 10: Kỹ năng hỗ trợ Tiếng Anh chuyên ngành.

Mô đun 11: Lập kế hoạch chiến lược xây dựng chương trình khung cho dự án Catalyst đảm bảo tính bền vững và phổ biến.

Mô đun 12: Kỹ năng viết tiếng Anh cho sinh viên được đào tạo nghề.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh được phân công xây dựng Mô đun 09: Đảm bảo chất lượng và lập kế hoạch trong đào tạo nghề (bao gồm quan sát, các kỹ thuật tự đánh giá, sử dụng hệ thống tín chỉ và khung điều chỉnh của Châu Âu trong quá trình xây dựng các học phần môn học) và phối hợp với trường Đại học quốc gia Lào xây dựng Mô đun 11: Lập kế hoạch chiến lược xây dựng chương trình khung cho dự án Catalyst đảm bảo tính bền vững và phổ biến.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã thực hiện xây dựng các bài học, các tài liệu dạy học và tổ chức dạy thử nghiệm nhiều đợt để đưa các mô đun này vào chương trình dạy học thực tế trong hệ thống đào tạo của trường.

 

Dự án CATALYST sẽ là một giải pháp cập nhật và kịp thời để chuẩn bị nguồn nhân lực được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc và khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu hội nhập, cạnh tranh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Để biết thêm thông tin và tải các Mô đun chi tiết tại Website: CATALYST

 

www.catalyst-erasmus.com