KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
05/12/2020 09:30
KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Hiện nay cơ sở vật chất thiết bị dạy học được xem như một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Sự phát triển nhanh chóng của cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đã và đang tạo ra tiềm năng sư phạm to lớn cho việc dạy học có hiệu quả. Thực tế, các phương tiện dạy học hiện đại đã đem lại chất lượng mới cho các phương pháp dạy học

 Công tác quản lí và sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện đang là một vấn đề được các cấp lãnh đạo hết sức quan tâm.

 Vì vậy, để đạt mục tiêu đã nêu trên cũng như quản lí như thế nào đối với các trang thiết bị đã được cung cấp, tài sản đã được xây dựng để tránh thất thoát, hỏng hóc, lãng phí hay sử dụng sai mục đích tài sản thì công tác quản lí CSVC – TB dạy học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung đóng một vai trò rất quan trọng.

Ông Nguyễn Ngọc Tám- Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị đào tạo phát biểu chỉ đạo

 

Thực hiện triển khai dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp việc làm và An toàn lao động, vừa qua, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh mở lớp đào tạo cán bộ quản lý cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo. Đối tượng giam gia khóa đào tạo là 90 cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cơ sở vật chất, thiết bị tại các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề tại các tình Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình…

Qua khóa đào tạo, học viên tiếp nhận được rất nhiều kiến thức thông tin hữu ích để áp dụng vào quản lý cơ sở vật chất tại cơ sở của mình. Bên cạnh đó, khóa học còn cung cấp kiến thức và an toàn lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiêp . Học viên có nguyện vọng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tạo điều kiện mở các khóa bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và quản lý đào tạo cho giáo viên dạy nghề. 

Trung tâm ĐT-BD