Dự án Catalyst: Đợt dạy thử nghiệm lần thứ 2
30/03/2019 05:09
Dự án Catalyst: Đợt dạy thử nghiệm lần thứ 2

Sau khi tổ chức thành công Ngày hội truyền thông cho dự án CATALYST tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Dạy học ở trường đại học theo định hướng giao tiếp nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong giáo dục ), ngày 25 và 26 tháng 3 năm 2019 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tiếp tục tổ chức Đợt dạy thử nghiệm lần thứ 2 nhằm chỉnh sửa, áp dụng các phương pháp mới, cải tiến và có hiệu quả cao để giảng dạy hai mô đun: Mô đun 09 (Đảm bảo chất lượng trong đào tạo nghề) và mô đun 11 (Áp dụng chương trình khung CATALYST vào nhân rộng và phát triển giáo dục bền vững) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tham dự các giờ dạy là sinh viên các khoa nghề năm 2 trở lên, có trình độ tiếng Anh tốt, một số đã được tham gia vào đợt dạy thử nghiệm thứ nhất năm 2018.

                                                                                                                Hình ảnh hoạt động
Về dự giờ và đánh giá đợt dạy thử nghiệm có hai chuyên gia từ trường Đại học Công nghệ Dresden, Đức gồm giáo sư Gerard Cullen và Tiến sĩ Ute Schootler, một chuyên gia đến từ Học viện Công nghệ Bắc Kinh, Trung Quốc -Tiến sĩ Zhang Xu. Sau khi dự các giờ dạy thử nghiệm, ba chuyên gia đã đánh giá đây là các giờ giảng chất lượng, giáo viên giảng dạy là những người có chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng được phương pháp dạy học đa giác quan, tiếp cận truyền thông trong giảng dạy, thiết kế các hoạt động phong phú đa dạng, tạo ra sự giao tiếp, tương tác giữa người dạy và người học. Những hạn chế được các chuyên gia góp ý rất cụ thể cho các giáo viên giảng dạy và đề xuất sửa đổi cho đợt dạy thử nghiệm lần 3 vào tháng 8 năm 2019. 

Bên cạnh đợt dạy thử nghiệm, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh còn tổ chức thành công hai ngày tập huấn về Kiểm tra đánh giá và đảm bảo chất lượng được trình bày bởi chuyên gia Ute Schootler cho các cán bộ lãnh đạo, bộ phận Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Hoạt động này đã cung cấp các thông tin hữu ích cho cán bộ, giảng viên và có các góp ý quan trọng để cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.