THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔN TẬP, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
02/10/2020 01:59
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔN TẬP, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

 

LỊCH ÔN TẬP VÀ THI CNTT CƠ BẢN

BUỔI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

GHI CHÚ

SÁNG 28/9 - 03/10/2020

7:30

A3*505

ÔN THI

SÁNG 04/10/2020

7:30

A3*505

THI

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Số 117, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An