THÔNG BÁO TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 2020
15/10/2020 11:24
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 2020

 

        BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH &XÃ HỘI                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VINH                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số: 630/TB-ĐHSPKTV                                                Nghệ An, ngày  14  tháng 10 năm 2020                                                              

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

 

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-TCGDNN ngày 06/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thí điểm đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia năm 2020;

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo về việc tổ chức thí điểm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020, như sau:

  1. 1.     Nghề và trình độ đánh giá

 

TT

Tên nghề

Bậc trình độ kỹ năng đánh giá

Số lượng

1

Công nghệ thông tin (UDPM)

Bậc 1,2,3

50 người

 

 Chứng chỉ do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp và có giá trị trên toàn quốc.

  1. 2.     Đối tượng đánh giá

- Giảng viên, giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Người lao động tại các doanh nghiệp hoặc các cá nhân có nhu cầu

  1. 3.     Điều kiện tham gia

3.1. Người lao động có nhu cầu đều được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1 của một nghề.

      3.2. Để được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 2 của một nghề, người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:

      a) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;

      b) Học xong chương trình trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp) tương ứng với nghề tham dự;

      c) Có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.

      3.3. Để được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3 của một nghề, người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:

      a) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nhân kỹ thuật) tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó;

     b) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;

     c) Học xong chương trình cao đẳng (cao đẳng nghề) tương ứng với nghề tham dự;

     d) Có ít nhất 06 (sáu) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.

  1. 4.     Thời gian, địa điểm tổ chức

* Thời gian:

- Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá: từ ngày  25/11/2020 đến ngày 29/11/2020

- Thời gian đăng ký dự thi: Trước ngày 15/11/2020

* Địa điểm:

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

- Địa chỉ: Số  117, đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Lưu ýTrường nhận đủ 50 hồ sơ sẽ dừng, ưu tiên hồ sơ đủ điều kiện và nộp trước!

  1. 5.     Chi phí tham dự đánh giá

- Thí sinh tham dự kỳ đánh giá được miễn chi phí đánh giá; các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do đơn vị cử thí sinh tham dự và cá nhân thí sinh đăng ký tham dự tự chi trả.

- Nhà trường có tổ chức ôn tập cho thí sinh có nhu cầu (Lệ phí ôn tập tùy theo số lượng đăng ký)

  1. 6.     Hồ sơ đăng ký tham dự

- Nộp 01 phiếu đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia có dán ảnh và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, kèm bản sao các loại văn bằng chứng chỉ (có công chứng) để chứng minh đủ điều kiện dự thi.

- Nộp 01 bản CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu: phô tô công chứng trong vòng 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ đánh giá.

- Nôp 02 ảnh màu 3x4 cm mới nhất, ảnh được chụp với phông nền màu trắng trong vòng 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ đánh giá. Ảnh chụp mặc sơ mi/vest/áo dài, không nhận các ảnh mặc áo phông tròn cổ, thể thao.

  1. 7.     Mọi chi tiết xin liên hệ

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Địa chỉ: Số  117, đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383.842753 (nhánh số 14)            Email: trungtamknnqg@gmail.com

Wepsite: http://trungtamdaotao.vuted.edu.vn

(Thầy: Phan Thế Quang (0915.234.579);     Cô: Trần Thị Thủy (0947.653.842)    

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh rất mong được hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia thí điểm năm 2020./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Sở LĐTBXH (báo cáo),

- Website trường (thông báo),

- Lưu VT, TTĐGKNNQG.

HIỆU TRƯỞNG

 

                         (Đã ký)

 

TS. Phạm Hữu Truyền